Styrelsen

Vid årsmötet 2023 valdes följande personer till styrelsen:

Tore Styrman, ordförande
Britt Inger Salliander, kassör
Sture Svanljung, ansvarig hemsida/Facebook
Gunnar Hult, rekrytering
Rainer Härkäniemi, ledamot
Kristina Mustajärvi, ansvarig medlemsregistret

Suppleanter:
Stefan Engström, kontaktperson i Haparanda
Anette Pipping

Utöver styrelsen valde årsmötet följande:


Revisorer:
Anders Kivijärvi
Olof Korvi

Revisorssuppleanter:
Gun Axelsson
Olof Persson


Valberedning:
Sofia Spolander
Ina Rovasaari