Kalendarium

Observera att nästa års sommarmöte har redan ett datum – boka in det redan nu!

22–23 juliSommarmöte i Haparanda 22 juli och bussresa till Seskarö dagen efter.
18 november Höstmöte i Stockholm med föreläsning av f.d. hockeyproffset Janne Asplund.
20 april 2024 Årsmöte i Stockholm med föreläsning av professor Göran Akusjärvi.
20 juli 2024Sommarmöte i Haparanda. Föreläsning av Lars Suo om Haparandas och Torneås historia.