Ursprungsprotokoll
Registrera dig

Registrering


En visa tillägnad Haparandapojkarna av Einar Hammarén (1896–1941)

Mel: Jungman Jansson

Hej o hå goda bröder från den underbara staden
invid Torneälvens stränder, där de gråa aspar stå.
Det var längesen i världen, som man gick den promenaden
mellan Tullen och Koppukka, så sjung hej och hå.

Minns ni ännu hur det kändes, när som isen gick på våren?
Solens glans på is och böljor, virveldans på Torne å.
Hur man jumpade på flaken, plumpsa i långt upp på låren,
hur man trivdes och mådde och sjöng hej och hå.

Hej och hå får Riekkojänkkä, hej o hå för Kråklundsbäcken.
Hej o hå för Kalvholmsviken, där de stora gäddor gå.
Vem kan ”kaffla” längst och djupast, just för bara, bara bräcken?
Dra opp skaften på pjäxorna och sjung hej och hå.

Vi är morska gossar alla, vi som är från Haparanda.
Vi är pojkar, som stå rycken, vad som än må komma på.
Låt oss dra i samma ända, låt oss trivas med varandra.
Skål för staden, som fött oss, så sjung hej o hå.

hpdapojkforstaprot

Föreningen Haparandapojkarna bildades i Stockholm 28 sept 1940. 70-årsjubiléet ägde rum i Stockholm 22 okt på Restaurang Syster och Bror.

Tackbrev från jubileumsdeltagare

tackbrev70ar

Protokoll från föreningens bildande

hpdapojkforstaprot

Artikel ur Haparandabladet i samband med 50-års jubiléet 1991

hb19911231hpdapojk50ar

hb19911231hpdapojk50arb2

Bilder från Jubiléet

haparandapojkarna111022001

haparandapojkarna111022002

haparandapojkarna111022010

haparandapojkarna111022036

 

Ett utdrag ur Föreningen Haparandapojkarnas årskrönika mellan åren 1940–1990:

 

hotell reisenFöreningen Haparandapojkarna bildades den 28 september 1940 på restaurang Reisen på Skeppsbron i Stockholm - se bild till vänster.

Det var tolv herrar som samlades med syftet att bilda en förening för utflyttade Haparandabor i området kring Stockholm och Uppsala. De båda initiativtagarna till stiftelsemötet var bröderna Einar och Hjalmar Hammarén. Enligt tradition har föreningen än idag har sitt säte i Stockholmstrakten och idag hålls alla styrelsemöten på Vetekatten på Kungsgatan.

Alla grundarna var mycket framåt och hade sökt sig söderut för att studera och göra personliga karriärer. Redan då var Stockholm ett av de vanligaste målen för dem som lämnade Tornedalen. I den första styrelsen som man satte ihop hittade man grundarna. Till ordförande valdes Gunnar Gunnarsson, professor i slaviska språk vid Uppsala universitet, till vice ordförande valdes lektorn och filosofie licentiaten Erland Lindbäck.

 

De andra grundarna av föreningen var advokat Håkan Utterström, apotekaren Hagbard Svanberg, bankir Karl Green och Einar Strömberg, chef för Nyman & Schultz resebyrå. Även Bengt Wigart, som byggde upp landets största inkassobyråer, Ragnar Engström, från Nordiska Kompaniet, Gösta Hjelm, bankkamrer och reservkapten samt Knut Falk, känd som signaturen Minimax i riksorganet Stockholms-Tidningen var alla med och grundade föreningen. Gösta Hjelm höll bland annat i föreningens ekonomi i mer än tjugo år.

gunnar gunnarsson prof slaviska sprket     einar hammarn

                                                                                                             Gunnar Gunnarsson    Einar Hammarén 
                                                                                                             Två av grundarna av Haparandapojkarna.

När man valde namnet på föreningen ville man att det skulle påminna dem om sin hemstad och om de egna pojkbragderna. Einar Hammarén föreslog först namnen "Haparanda-pojkarne" men det tyckte inte Gunnar Gunnarsson var en bra idé. Formen med –e var mellansvensk och Gunnar tyckte att man skulle tillämpa sin egen dialekt och kalla föreningen Haparandapojkarna – och så blev det.

Man bestämde att alla skulle få vara medlemmar, dvs. alla som fötts eller vistats i Haparanda eller ”trakten däromkring”. Dock var inte kvinnor välkomna som medlemmar i föreningen. Från första början var medlemsvärvningen i själva Haparanda en succé. Man beslutade att ta ut en årlig avgift av medlemmarna för att bygga upp en föreningsekonomi.

Redan i början av föreningens existens diskuterade man att ta fram en Haparandasång. En dag skickade en anonym skribent en Haparandatext till melodin Jungman Jansson. Den 8 januari 1941 provsjöng man sången för första gången. Låtskribenten visade sig senare vara föreningens grundare Einar Hammarén.

Under årens lopp har Haparandapojkarna ofta och gärna stöttat sin hemkommun. Det har varit genom bidrag, gåvor, kulturstipendium och varje år får en elev på Tornedalsskolan i Haparanda ett stipendium från Haparandapojkarna som bevis för att eleven visat sig vara en god kompis under året.

gamla kyrkan 40 el 50talEn anekdot, bland många andra, var efter att kyrkan i Haparanda brann ner den 14 juni 1963. Föreningen diskuterade under en lång tid att man borde bidra till uppbyggnaden och restaureringen på något sätt. Vid den tiden så var Ragnar Engström ordförande i föreningen och han hade länge kämpat för att man skulle ställa upp en älvsnipa i kyrkan som skulle symbolisera staden vid älven. Detta var något som de övriga medlemmarna inte ville gå med på. I stället kom man tillsammans överens under styrelsemötet 1967 att Haparandapojkarna skulle bekosta renoveringen av silverkistan (kollektkistan) som skadats i branden. Gåvan var mycket uppskattad men i efterhand upptäckte föreningen att renoveringen hade varit mycket mer kostsam än man kalkylerat med. Föreningen fick ta ett banklån som de inte lyckades betala bort förrän 1973. Detta blev i stort hål i kassan för en förening som fram till den här incidenten haft en mycket god ekonomi.

Under föreningens levnadsår har man med jämna mellanrum diskuterat om flickor skulle få bli medlemmar i föreningen. Under ett styrelsemöte under 1970 uppstod en livlig diskussion kring frågan och man kunde konstatera att flickornas medlemskap snart skulle aktualiseras. Det skulle dock dröja några år innan något började hända.

Under FN: s kvinnoår 1975 föreslog Thomas Utterström att flickor skulle få bli fullvärdiga medlemmar. Ärendet gick vidare till styrelsen som under våren 1976 skickade ut en enkät till medlemmarna med fyra förslag:

1) allt oförändrat
2) damsektion utan ändring av föreningens namn
3) flickor medlemmar utan namnförändring
4) hembygdssällskap för kvinnor och män med nytt namn, t ex. Haparandagillet.

Knappt 20 % av medlemmarna svarade och de flesta valde alternativ 1 eller 2. Men Thomas Utterström gav sig inte. Revisorn Birger Olsson erinrade sig dessutom om att stadgarna egentligen tillät kvinnor att vara medlemmar. I stadgarna kunde man läsa att ”Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer, som fötts eller vistats i Haparanda…” och då blev det ju givetvis svårt att neka kvinnorna tillträde. Under årsmötet 1977 ändrade man i stadgarna till män och kvinnor.

Men detta var inte slutet på historien. Många av de äldre medlemmarna klagade och styrelsen valde och gå på deras linje. Så under styrelsemötet 1978 kompromissade man och tillät kvinnorna att starta en egen damsektion.

Det skulle dröja några år innan Thomas Utterström gick vidare men under årsmötet 1981 föreslog han helt enkelt inval av en rad olika kvinnor. Denna gång vann hans förslag en stor del av de närvarandes samtycke. Efter det har medlemskapet slutat vara en omstridd fråga i Haparandapojkarna.

 

År 2001 hade föreningen närmare 700 medlemmar.

Om du önskar bli medlem så betalar du in medlemsavgiften 150 kr till postgironummer 15 92 14 –6 eller swisha till nummer 1230481580. Du kan även bli stödmedlem i föreningen.

Har du frågor, mejla gärna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (ersätt AT med @).

Fyll i följande uppgifter på talongen:

  • Namn och gärna även ev. tidigare efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Födelseår (gärna födelsedag t.ex. 730211)  

Vad vill föreningen Haparandapojkarna?

 

Syftet med Haparandapojkarna är att utflyttade såväl som nuvarande Haparandabor ska ha en förening där man kan träffas under sällskapliga former. Under våra träffar så får man möjlighet att träffa gamla kompisar och utbyta gamla minnen och erfarenheter. Träffarna är oftast utmärkta tillfällen att utöka sitt nätverk och knyta nya kontakter.

Kontakt

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemsärenden: Kristina Mustajärvi
Adress: c/o Kristina Mustajärvi
Dadelvägen 1
741 30 Knivsta

Övriga frågor: ordförande eller andra i styrelsen
Postgiro: 15 92 14–6
Swish: 1230481580

Bli medlem i föreningen

Om du önskar att bli medlem så betalar du in medlemsavgiften (150 kronor från 2019) till postgironummer:15 92 14–6.
Du kan även swisha till nummer 1230481580

 

Glöm inte att skriva följande uppgifter på talongen:

  • Namn (gärna även tidigare efternamn)
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Födelseår (gärna födelsedag t.ex. 730211) på talongen.

 


haparandapojkarna org logo