Med anledning av att det råder fortsatt osäkerhet om utvecklingen av Corona viruset samt vaccinationstaken har styrelsen beslutat att årsmötet för 2021 preliminärt kan ske vid sommarfesten eller höstfesten. Vi återkommer med mer information så snart vi ser en förändring.